Höstplanterin av buskar och träd

 

Lövfällande härdiga träd, buskar, häckplantor och fruktträd, kan man plantera ända till marken fryser. Det finns många fördelar med höstplantering. Ett höstplanterat träd eller en buske "sover", men så fort jordtemperaturen blir några plusgrader på våren börjar rötterna att växa ut. Höstplanterade växter kommer därför igång med tillväxten tidigt på säsongen. Ett höstplanterat träd ligger därför en eller kanske t.o.m. två månader före ett träd som blir planterat i slutet av maj månad.

 

Växter på våra breddgrader har sin huvudsakliga tillväxt på våren. Genom att utnyttja "vårtillväxten" får trädet en snabbare etablering. Ett träd som har hunnit rota sig lite bättre under våren har också lättare att klara sommartorkan. Större träd, burskar, rosor och häckplantor gräver man upp i plantskolan när de har börjat avmogna, dvs. när de har börjat gå in i vintervilan.

 

När träden och buskarna avmognar på hösten förändras deras inre kemi. Skottillväxten upphör och i cellväggarna byggs det in lignin. Det mjuka årsskotten förvedas. Klorofyllet i bladen bryts ned och trädet lagrar de ämnen som behövs till våren, till exempel kväve och magnesium. Vattenhalten sjunker och sockerhalten stiger inne i cellerna. En höjd sockerhalt inne i cellerna fungerar som glykol i bilens kylarvätska. Fryspunkten höjs.

 

Det är emellertid viktigt att plantorna inte blir upptagna för tidigt, innan de har börjat avmogna. Då avbryts nämligen de känsliga omställningsprocesserna. Om man gräver upp ett träd för tidigt, innan det har gått in i vintervilan, så kommer det att vissna och dö. Ju senare upptagning desto bättre klarar träden vintern och desto snabbare etablerar de sig på våren.

 

Vissa träd och buskar avmognar väldigt sent på året, till exempel avenbok, bok, pil och poppel. De brukar inte kunna tas upp förrän i mitten av november månad. Är det en kall höst kan det ta längre tid innan plantorna är färdiga att tas upp. Krukodlade plantor som har ett intakt rotsystem kan planteras när som helst under säsongen.