Plantering och skötsel av bambu

 

Bambu bör helst planteras på våren eller på sensommaren. De är i allmänhet inte speciellt krävande men gemensamt för alla arter är att de ogillar blåst. Åtminstone Phyllostachys är ganska värmekrävande och bör stå i ett soligt läge. Bambu älskar vatten, vilket är särskilt viktigt om de växer i ett soligt läge, men avskyr stående vatten. I Sydostasien har man monsunklimat med riklig nederbörd på sommaren och förhållandevis torra vintrar. De är inte speciellt krävande beträffande jorden men man bör mylla organiskt material i de översta jordskikten så att den blir mer fukthållande.

 

Bambu svarar mycket bra på gödning (gödsla din bambu och du får ett monster i din trädgård). Vilken typ av gödning man använder är inte så noga; vanlig gräsgödning, typ Blåkorn, fungerar utmärkt – bambu är ju trots allt just gräs. Naturligtvis ska de inte ha kväverik gödning under andra årstider än våren och försommaren. Bambu behöver mycket kisel. Det är inget stort problem eftersom kisel är ett mycket vanligt ämne i jorden. Kislet är dock ofta bundet i en svårlöslig form som bambun har svårt att ta upp. Eftersom bambun själv är rik på kisel bör man låta bambuns egna blad ligga kvar under plantan och förmultna så att bambun kan ta upp näringsämnena. På hösten kan man lägga på ett extra lager höstlöv under bambun som vinterskydd mot tjäle och som man sedan kan låta ligga kvar och förmultna.

 

Många bambuarter sprider sig aggressivt (gäller dock ej Fargesia). Tillgången på vatten kan ha en viss betydelse för hur mycket de sprider sig. Brist på vatten kan stimulera rotskotten till att söka sig längre bort i jakt på mer vatten. För att hindra dem att sprida sig okontrollerat kan man gräva ner en ogenomtränglig, icke nedbrytbar rhizomspärr mot rotskotten. Det bör vara ganska djupt, minst en halvmeter. Nackdelen med en rhizomspärr är att även bambuns tillväxt på höjden kan begränsas och att den inte blir lika ståtlig, om utrymmet är för begränsat. Har man möjlighet, bör man helst låta bambun växa fritt utan rhizomspärr och istället ta bort oönskade skott redan när de dyker upp ur marken och hugga av förrymda rotskott med en spade.

 

Källa: http://snowpalm.dyndns.org/bamboo.html

 

Det bästa valet för häckar är följande:

 

Fargesia denudata (2-3 m)
Fargesia sp. Jiuzaighou (2-3 m)
Fargesia robusta Campbell (3-4 m, bara för de lugna trädgården)
Fargesia rufa (1-1.5 m)
Fargesia hybrids: Viking, Pillar, Winter Joy and Black Pearl (mest kraftfulla Fargesia's är ca 3 m i
genomsnitt)

 

För högre häckar och skärmar (med rot barriär!):

 

Bashania qingshengshanensis (ganska stora blad, 3-4 m)
Bashania fargesii (stora blad, 4-6 m)
Phyllostachys aureosulcata (4-6 m, olika former, finns med gula och gröna brokiga stjälkar, mycket vacker)
P. bissetii (4-6 m)
P. nuda (4-6 m)