Svensk Trädgårds zonkarta - en vägledning för växtval Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. Det finns också trädgårdsodlare som är "zonknäckare", som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma.

 

Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar.

Läs mer om zonkartan på www.tradgard.org

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige t ex komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

 

Häckar kan planteras både vid tomtgränsen som gränsmarkering och/eller som insynsskydd, men även inuti trädgården som rumsbildare. Häckar är också användbara för skapa mer lä i trädgården och skapa ett bättre mikroklimat. Oavsett var eller varför man vill plantera en häck så lönar det sig att planera i förväg.

 

Några saker att fundera på när man ska plantera en häck:

 

• Hur mycket tid vill man lägga ner på att sköta häcken? En klippt häck behöver mer skötsel    än en friväxande.

 

• Hur mycket plats finns det där häcken ska växa? Den klippta häcken tar mindre plats än en    friväxande och passar bäst där utrymmet är begränsat.

 

• Vilka häckväxter passar på den tänkta platsen? Klimat, sol/skugga, jordmån, förekomsten      av vägsalt m.m. har betydelse för valet av lämplig häckväxt.

 

Om man vill plantera en häck vid tomtgränsen bör den planteras tillräckligt långt in på den egna tomten så att man kan sköta häcken utan att gå in på grannens tomt. Alternativet är att komma överens med grannen om "gemensam vårdnad" av häcken. Ska man plantera en häck nära gatan bör man se till att den inte kommer att inkräkta på trottoaren eller hindra sikten.

 

Barrotade häckplantor kan planteras både höst och vår, medan krukodlade buskplantor kan planteras när som helst. Buskar med jordklump kan planteras ungefär som krukodlade exemplar, men man bör undvika att plantera dem under juli.

 

För att häcken ska bli jämn är det viktigt att jorden är likartad längs hela häckens längd. Om vatten blir stående någonstans behöver man dränera. Riktigt dålig jord kan man byta ut helt, annars räcker det med att man förbättrar den befintliga jorden med kompost, väl brunnen stallgödsel, torvmull eller plantjord av god kvalité i samband med planteringen.

 

Ett sätt att förenkla när man ska plantera en häck är att först gräva det första hålet och lägga undan den jorden. Sen planterar man den första plantan och fyller igen hålet med jord som man gräver ur nästa hål. Det sista hålet fyller man igen med jorden man grävde ur det första hålet.

 

Hålet för varje buske ska vara ungefär 2-3 gånger så stor som rotklumpen (vanligtvis ca 40-50 cm djupt och lika brett). Plantera aldrig busken djupare än den stått förut. På barrotade exemplar brukar man kunna se hur högt jorden gått på stammen. Vattna rejält när hålet är fyllt till hälften med jord och trampa till lätt innan hålet fylls igen helt.

 

Häckar som ska växa i blåsiga lägen eller häckplantor som är långa och smala (t.ex. avenbok) är det bra att ge stöd. Om häcken ska växa i ett blåsigt läge kan man behöva göra ett permanent stöd av störar som slås ner med några meters avstånd längs häcken. Dessa störar förbinds med varandra med ståltråd. När häcken växer sig större kommer stödet att döljas. Långa och smala häckplantor är det bra att stödja med en pinne som får sitta ända tills plantorna har rotat sig.

 

De plantor som planteras på våren beskärs ner direkt till ca 10-25 centimeters höjd, så att de förgrenar sig fint. Höstplanterade plantor beskärs nästa vår. Häckplantor som inte ska toppas är de med genomgående stam ex. thuja, gran, bok och avenbok.

 

När häcken är planterad behöver den vattnas rejält ungefär 1 gång i veckan tills den har rotat sig. Under de första åren efter planteringen behöver man också hålla jorden runt häcken fri från ogräs.