Ta väl hand om dina växter  

 

Planera noggrant:

 

• Vilken typ av häck skall du ha? Skall den vara friväxande eller klippt, hög eller låg,                  vintergrön eller lövfällande?

• Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda från insyn, för att skydda mot        vinden? • Har du tid att sköta din häck eller skall den sköta sig själv? Och hur stor plats får    den ta?

 

Plantera så här:

 

• Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gatan eller gångbanan.

• Plantorna skall normalt vara ca 3 på varje löpmeter.

• Samråd med din granne om en gemensam häck eller be om hans syn på det du tänker          plantera.

 

Vårda din nysatta häck:

 

• Vinterklippningen gör du redan i februari - mars.

• Sommarklippningen gör du bäst i juli.

• Bok, avenbok, gran och tuja skall du inte toppa förrän de har nått rätt höjd.

• Tycker du marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde? Pröva då med      en marktäckande låg växt. Eller lägg några rader med kuller- eller gatsten. Släpp fantasin      loss!

 

Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras inom 2 m från tomtgränsen!