TRÄDGÅRDSVISION   7 Nyckelfrågor

 

Kan din trädgård bidrar till gottgörelse eller bevarandet av landskapet och miljön?


Är trädgårdsarbete lättare om du väljer växter beroende på jordmån och klimatet i din trädgård?


Är inte en skiktad vegetation (ört lager, buskskikt, trädskikt) hemligheten av varje attraktiva och och blomstrande trädgård?


Kommer din trädgård kräva mindre arbete om du samarbetar med de naturliga processerna?


Väljer du en utvecklande och dynamisk trädgård, där du kan se årstiderna, liv och död, ungdom och nedgång?


Är det tillåtet igen för att upptäcka och uppskatta naturens skönhet i ditt hem?


Letar du efter en trädgård där män, växter och djur lever tillsammans i harmoni?


Vi har inte en färdig lösning för din trädgård, men en knuff i rätt riktning kan göra gott.