TRÄDGÅRDSVISION  Ekologiska trädgården

 

Trädgården är aldrig färdig, och därför är antalet möjligheter obegränsade.

 

• Alla anläggningar är placerade i harmoni med det spontana         växtbaserade lagret.


• Naturen väljer vad råder och vad som inte växer.


• Olika perenna växter (prästkragar, jord murgröna, död Nettel      ....) placeras i tofsar som blandas upp.

 

Källorna till vår inspiration är jämförbara intressanta platser i naturen. Varje gång situationen förändras (ljus, fukt och vegetation), lägger vi växter som förmodligen kommer att blomstra.

 

• Perenna växter som lösa spontant (gökblomster, större skelört,    vitlök senap ...) är välkomna. Låt det gå, trädgården har aldrig    fått för många örter.


• Gränserna mejas på ett sådant sätt att den spontana                  utvecklingen av växter är inbäddad i en mer kulturell plats.


• Underhållet sker med respekt för vad som är socialt acceptabelt   (vi lyssnar och ljud ut).

 

Nytänkande är bra för naturen!

393 city-wildflowers-with-bee griill shed and vegetable garden