TRÄDGÅRDSVISION  Hur man planterar ett träd

 

• Kontrollera att du har fått en kvalitet träd, som har köpts på från en professionell odlare.

 

• Se till att rötterna inte torkar ut under transporten. Slå in dem i en plastpåse eller en presenning.

 

• Om du inte kan plantera trädet omedelbart, är det bättre om du förvarar den inne i garaget.

 

• Om trädet inte kan planteras inom några dagar, bör detta ensileras i trädgården i väntan på den slutliga anläggningen. • Gör planterings grop          stor nog till förhållande av rotklumpen.

 

• För träd med kala rötter sätter du först stödstolpen (lite bort från centrum).

 

• Torftig jord kan förbättras med kompost, däremot behöver inte bra trädgårdsmark sådan behandling.

 

• Flytta trädet upprepade upp och ner, så att marken kommer mellan rötterna och att det inte finns några tomma hål längre.

 

• Fyll upp och pressa jorden med fötterna.

 

• Plantera ett träd en bit ovanför marknivån, eller åtminstone med början av rötterna på marknivån. Detta är mycket viktigt: ett träd som                planteras för djupt, är dömd att dö. Förändringen av färgen på rötterna indikerar djupet av trädet i plantskolan.

 

• Nu kan du binda trädet till stödposten med träd bandet.

 

• Ge en stor mängd vatten omedelbart efter plantering, så att jorden kan sjunka och de tomma hålrummen kan fyllas med jord.

 

• Ge tillräckligt med vatten under de torra perioder det första odlingsåret.