TRÄDGÅRDSVISION   Inhemska träd


Varför välja inhemska träd?

 

Användningen av inhemska träd utesluter inte andra prydnadsträd. Du kan låta dem stå tillsammans mycket väl. Speciellt häckar, träd och buskar som bestämmer den grundläggande strukturen. Detta kan bestå av inhemska växter.

 

Inhemska växter har vissa fördelar:

 

Erkännande

De tillhör vår kultur. I århundraden har människan levt i symbios med sin omgivning, som träden gav honom frukt, grönt, te, trä, etc.

 

Symboliskt värde

Dessa växter har levt i detta land genom århundraden, och därför är de nära insnärjda med sin historia: under eken, tog tribunaler rum, valnötsträd stod för hemliv, när ett barn föddes, planterades ett träd, lind var en symbol för gästfrihet, bok var en åskledare ...

 

Biologiskt värde

Genom tiderna, har växter och djur anpassat sig till varandra. Därav dess rikliga biologiska liv, kan det vara ett övervärde för våran trädgård. Forskare har visat att en nordlig rödek här inrymmer mycket mindre levande varelser än en pedunculate ek, medan dess ursprungliga område gör det lika bra.

 

Starka växter

De inhemska växterna har anpassat sig till de lokala förhållandena (frost, vind, jord), och är därför naturligt starkare och mindre känslig för sjukdomar och farsoter.