!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1007297751 -->

Förklaring av förkortningar:

 

Nyhet = Ny växt i odling.


ca. höjd = Höjden på en växt beror på fler betingelser så som växtplats, skötsel med flera faktorer. Se höjdmåttet som ett ungefärligt mått.


ca. bredd = Se ovan.


Läge = Lägesbeteckningen visar var en viss växt trivs bäst, sol, halvskugga, skugga. 


Zon = Växtzon är ett riktmärke på var i landet en viss växt kan klara att växa. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara. Kolla växtzon kartan.

 

Storlekar: 


 

Sol. = Solitär planta, extra fin. Frilandsodlad med stort radavstånd, färdig planta


Halvsolitär eller extra = Extra fin välförgrenad buske.


C = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka ( container ).


C3,5 = Krukodlad ( container ) planta i specificerad krukstorlek i liter


80-100 cm = Angiven höjd på saluförande storlek specific

So. –stamomfång i cm t.ex 8-10 är 8-10 cm

St. = stamhöjd i cm 50-70 anger höjd eller bredd i cm

WB = wired-rootball = tråd jordklump

RB = rootball = jordklump

kl = jordklump

 

Krukstorlekar:

P9 - 9 cm kruka

P11 - 11 cm kruka

P15 - 15 cm kruka

 

C1 - 1 liter

C1,5 - 1,5 liter

C2 - 2 liter

C2,5 -2,5 liter

C3, C3,5 ; C5; C7,5; C10, C12; C15, C18, C20; C25; C30; C40, C50, C70, C90; C110, osv. Siffra anger krukstorlek i liter.

Vår största kruka är C1000 alltså 1000 l.

 

Häckplantor:

 

Förklaring till koder:

 

 

1+1          2 år gammal, omplanterat

1+2          3 år gammal, omplanterat som 1 åring

2+1          3 år gammal, omplanterat som 2 åring

0+1          1 år gammal

0+2          2 år gammal

2+2          4 år gammal, omplanterat som 2 åring

1+1+1     3 år gammal, omplanterades 2 gånger

1+1+2     4 år gammal, omplanterades 2 gånger

1+2+2     5 år gammal, omplanterades 2 gånger