!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1007297751 -->

Köpvillkor

Handla

 

Följande villkor gäller ERA Green Dream försäljning i Sverige och Norden över Internet till konsument eller företag.

I samband med varje beställning skall Kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

Observera att Distansavtalslagen som ger rätt till att ångra ett köp inom 14 dagar, gäller ej levande växter.

Köp

Du kan endast beställa via vår webbutik eller via telefon. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och ERA Green Dream. En bekräftelse skickas ut som e-post eller brev till den e-postadress eller adress som du angivit vid beställningen. Det är därför viktigt att du anger rätt e-post adress eller adress. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig ERA Green Dream rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi kunden och informerar om detta. Kunden har då sin fulla rätt att antingen ändra eller annullera sin beställning.

 

Priser

 

Varje vara anges med pris inklusive moms. Våra priser kan ändras av omständigheter som ERA Green Dream inte råder över, till exempel väsentligt ändrade priser eller ändrad moms. I alla priser ingår moms med 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. I orderbekräftelsen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Vid prisjusteringar så informeras alltid kunden om detta och har då sin fulla rätt att ändra sin beställning alternativt annullera sin beställning.

 

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

 

Beställningssätt

 

Du kan enkelt göra dina beställningar via webbshop, telefon, e-mail eller via post.

 

Ring in din order på telefonnummer: 

 

Maila in din order på support@eragreendream.se.

 

Posta din beställning på

 

Viktigt när du beställer via webbshop, telefon, e-mail eller via post är att du måste vara skriven på den adress!

 

Falska beställningar

 

Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att spåras och polisanmällas, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

Leveransvillkor och Leveranssätt

 

Normal leveranstid är inom två till tre veckor från beställningsdatum med vår start från slutet av mars/början av april och fram till slutet av november/början av december. Datumet påverkas av vinterns stränghet och hur tidigt det börjar. Under sommartiden kan vara uppehåll med vissa arter som är inte lämpliga att sommarplantera.

 

Vi skickar alla varor med lastbil direkt från Holland, Norra Tyskland hem till kunden. Varorna levereras till adressen på farbar väg (Chauffören som avgör om vägen är farbar för den aktuella lastbilen). Vid större/tungre hemleveranser där det krävs truck för lossning av lastbil står kunden själv för detta. Om du bor i lägenhet så levereras varorna till porten. Inbärning ingår ej. Frakten betalas av kunden.

Vi aviserar alltid via sms, e-mail eller via telefon 1-2 dagar innan leveransdag samt i möjligaste mån även 1-2 timmar innan ankomst vid kort eller kontant betalning. Tills du erhållit formell avisering är alla uppgifter om leveransdag/tid att betrakta som preliminära då vår verksamhet är känslig för omständigheter utanför vår kontroll.

Fraktpris: Norrland samt Gotland - 10% på ordervärdet - tillkommer.
 

Avbeställning:

vid avbeställning tidigare än 7 dagar före leverans ska du betala 10 procent av fakturans pris.

- vid avbeställning senare än 7 dagar före leverans men tidigare än 3 dagar före leverans ska du betala 25 procent av fakturans pris.

 - vid avbeställning senare än 3 dagar före leverans men tidigare än 24 timmar före leverans ska du betala 50 procent av fakturans pris.

 - sker avbeställningen senare än 24 timmar innan leverans ska du betala hela fakturans pris.


Betalningsvillkor

 

Vid stora beställningar betalas en handpenning på 10 % av totalsumman som sätts in på kontot hos Nordea 9960-420 640 1400, alternativ Postgiro: 64 01 40-0 eller Bankgiro: 856-8917. Restbelopp skall betalas normalt på leveransdagen eller dagen efter på samma konto. Alltså ni betalar efter att ni har fått beställningen.

 

Betalningar

 

Med kortbetalning eller direktbetalning möjligt hos Payson och på plats kortbetalning med iZettle.

 

 

Postförskott

 

Om du vill så kan du alltid förskottsbetala din order till vårt bankkonto i NORDEA . Det är viktigt att du anger ditt ordernummer som referens vid betalning. Du hittar ditt ordernummer i bekräftelsen som du får per e-post/post. Tänk på att ordern inte levereras förrän pengarna har kommit in på vårt konto. Obs! Betala inom 5 arbetsdagar. Har vi ej mottagit betalning av din order efter 5 arbetsdagar makuleras den. Förskottsbetalning kostar inget extra.

 

Direktbetalning via Payson.

 Återbetalningar

I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand till ditt bankkonto. Återbetalningen sker inom 20 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.


 

Påminnelser

Alla som betalar så sent att vi måste skicka betalningspåminnelse påföres en vid varje tidpunkt gällande lagstadgad påminnelseavgift. Utöver detta tillkommer sedan inkassobolagets kostnader jämte ränta.


 

PUL-Personuppgiftslagen

ERA Green Dream är ansvarig för alla personuppgifter som lagras i vår databas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information. De uppgifter vi lagrar använder vi för internt bruk samt för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden för egna och andra företags produkter. Du kan när som helst kontakta oss och få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även begära att bli borttagen från vår kunddatabas. Vill du göra ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret ber vi dig kontakta ERA Green Dreams kundservice per e-post, support@eragreendream.se


 

Support och tillgänglighet

Vi besvarar frågor via e-post inom 48 timmar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast faktiska köp och beställningar, samt under vardagar. I de fall vi inte lever upp till tidsgarantin påtar vi oss att inom 48 timmar meddela kund om fördröjningen, samt orsak till denna.

Information och bilder 
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.


 

Garanti

Du har alltid 12 månaders växtgaranti på alla våra växter. Garantin gäller under förutsättning att har Ni följt våra planteringsråd och zonindelning. Om en planta som inte utvecklar sig normalt, trots korrekt skötsel och utan att frostskada eller annan brist på omvårdnad är uppenbar, ersätts plantan av en ny planta under garantitiden. Under den tidiga etableringsperioden görs inga garantiutbyten. Vidare täcker inte garantin eventuella fall där mer än 20 % av levererade plantor inte utvecklar sig normalt då det innebär att plantorna utsatts för omständigheter utanför vår kontroll, till exempel urlakad jord eller bristande bevattning.

Garantin täcker inte för någon växt vid extrema väderförhållande, det vill säga de torra och kalla klimaten.

 

Spara kassakvittot eller inköpsfakturan, det gäller som garantisedel. Eventuella misslyckanden anmäles: Vid köp mars-maj: inom 4 månader, vid köp juni-september: inom 3 månader och vid köp oktober-december senast maj följande år.

Garantin gäller ej om plantorna är planterade i krukor eller lådor, eftersom de då är betydligt mer utsatta. Garantin gäller ej rea-varor. Skador av djur såsom hare, rådjur och sork ersätts ej.

Garantin gäller bara en gång.

Våra garantivillkor berör inte dina vanliga rättigheter som konsument, helt i enlighet med konsumentköplagen.


Garantibyte och retur

Eventuellt byte eller retur av växter till och från vårt lager kunden som står för frakten. Annat fall behåller vi rätten att återbetala inköpspris.
 

Transportskada
Transportskada som vi bekostar omfattar när huvudstammen blir skadad eller när vi bedömer att plantan är så pass förstörd utseendesmässigt att den inte kommer att kunna återhämta sig. Sker det en transportskada där fåtal grenar har gått av, men plantan är frisk och vi bedömer att den kommer att återhämta sig, bekostar vi inte skadorna för plantan. Detta är för att växter är en levande vara som kan återhämta sig med tiden och kan därför inte jämföras med en saklig produkt, dvs en tv som blir skadad, då den inte kan återställas av sig själv.


 

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara. 


 

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


 

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.