!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1007297751 -->

Miljö och kvalitet

 

ERA Green Dream är ett snabbväxande, svenskt familjeföretag med en platt organisation för snabba beslutsvägar med verksamhet i Sverige. Företaget präglas av hög vilja av att ständigt förbättras och utvecklas.

 

Kvalitet, erfarenhet och kunnande har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.

 

Kvalitet

 

Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredsställa kunden genom att ställa konsumenten i fokus. Våra växter ska vara av rätt kvalité, levereras i rätt tid och till rätt pris.

 

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

 

• Användaren ska känna ett mervärde så som design, känsla och funktionalitet

• Vi erbjuder kunden en helhetslösning

• Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär

• Överenskomna leveranstider ska hållas

• Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas

• Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv

• Kvaliteten ska ständigt förbättras

• Vi har växtgaranti. Företaget är registrerat hos Jordbruksverket som gör stick kontroll på våra växter.

 

Miljö

 

På ERA Green Dream bedrivs ett aktivt miljöarbete med syfte att mätbart sänka företagets miljöbelastning. Med ett aktivt miljöarbete bidrar ERA Green Dream till en långsiktig och hållbar utveckling i samhället. Miljöarbetet ska ge ERA Green Dream marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden ska se oss som ett miljömässigt riktigt alternativ.

 

Grundpelare för miljöarbetet:

 

• Hushålla med energi och naturresurser

• Leveranser till Sverige och till kunderna skall samordnas för minimering av utsläpp

• Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas

• Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som vi berörs av

• Vi tar miljöhänsyn vid inköp av tjänstebilar och förbrukningsmaterial för minst möjliga påverkan.

• Förebygga miljörisker

 

Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.